วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2555

ประวัติการบินวิวัฒนาการของเครื่องบิน

ประวัติการบินวิวัฒนาการของเครื่องบิน


ประวัติการบินพลเรือนสากล

  การบินพลเรือนของโลกเริ่มต้นขึ้นในปี  พ.ศ.  2326  ชาวฝรั่ง่ศส 2คน ได้เดินทางไปกับบัลลูนที่เขาประดิษฐ์ขึ้น
เป็นระยะทางไกลถึง 40 กม ณ กรุงปารีส
   หลังจากนั้น ประเทศต่างๆก็ได้พัฒนาบัลลูนโดยนำเครื่องยนต์ไปติดกับบัลลูนเพื่อบังคับให้ไปตามทิศทางที่ต้องการ
       เครื่องบินลำแรก
  ยุคของการใช้บัลลูนเป็นอากาศยานนี้ปรมาณ 100 ปี จนกระทั่งปี พ.ศ. 2446 ตรงกับปลายสมัยรัชกาลที่ 5 
ออร์วิล ไรท์  ชาวสหรัฐ  ได้ทำการบินด้วยเครื่องบินปีก 2 ชั้น มีเครื่องยนต์และใบพ้ดเป็นผลสำเร็จ และต่อมา 2 ปี
คือในปีพ.ศ. 2448 วิลเบอร์ไรท์ได้ทำการบินที่รัฐโอไฮโอโดยบินไปได้เป็นระยะทาง 11-12 ไมล์ (ประมาณ 18 กม)
โดยใช้เวลา 18 นาที  9วินาที 
( หลังจากนี้ 7 ปี ก็มีการบินครั้งแรกในประเทศไทย และหลังจากบินครั้งแรกในประเทศไทย 3 ปี กำเนิดสนามบินดอนเมือง )

วิวัฒนาการของเครื่องบิน


 ปี พ.ศ. 2452   หลุยส์ เบลริโอด์  ชาวฝรั่ง้ศสทำการทดลองบินข้ามช่องแคบจากฝรั่เศสไปอังกฤษ 

ด้วยเครื่องบินประดิษฐ์เองแบบใบพัดเดียวหนัก 230 กิโลกรัมกำลังเครื่องยน์ 20 แรงม้า 
บินได้ไกล 70 กิโลเมตร  ใช้นำมัน 10 ลิตร บินด้วยความเร็วประมาณ 200 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
  ปี พ.ศ. 2453  ได้มีการบินบรรทุกผู้โดยสารเป็นครั้งแรกจากประเทศอังกฤษไปฝั่งยุโรบ
  ปี พ.ศ. 2461  ได้มีการเปิดทำการบินบรรทุกผู้โดยสารจำนวน 40 คน จากกรุงไคโรประเทศอียิปต์ไปยังกรุงเดลฮี
ประเทศอินเดีย ใช้เวลาบินนาน 6 ชั่วโมง
  ปี พ.ศ.  2462  นักบิน 2 คน ทำการบิน ทดลองข้ามมหาสมุทรแอตแลนติก จากนิวฟาวด์แลนด์ไปยัง
ไอร์แลนด์  ด้วยระยะทาง 1,890 ไมล์ ( 3,024 กม) ใช้เวลาบิน 16 ชั่งโมง
  ปี พ.ศ. 2480 ชาร์ล เอ.ลินเบอร์ก  บินโดยเครื่องบินปีก 2 ชั้น ข้ามมหาสมุทรเเอตลนติก จากนิวยอร์ค ไปกรุงปารีส
  ปี พ.ศ. 2480  บริษัทแพนแอม ของสหรัฐอเมริกา เปิดทำการบินโดยสารระหว่างอเมริกา-ยุโรป และต่อมา
อังกฤษก็เปิดทำการบินข้ามมหาสุทรเเอตแลนติกเช่นเดียวกัน
( ในปีนี้ เยอรมัน ประสบความสำเร็จในการผลิตเครื่องบินไอ่พ่น )
  ปี พ.ศ.  2484  ประเทศอังกฤษทดลองทำการบินเครื่องบินไอ่พ่นครั้งแรก
  ปี พ.ศ.  2495  ประเทศอังกฤษ นำเครื่องบินไอ่พ่นเข้าทำการทดลองบริการกิจการการบินโดยสาร โดยใช้เครื่องบินที่เรียกว่า
 โคเมต  เริ่มเที่ยวบินปฐมฤกษ์จากกรุงลอนดอน -โจฮันเนสเบร์ก (อัฟริกาใต้ )  ใช้เวลาบินประมาณ 16 ชั่วโมง
  ปี พ.ศ.  2511 ประเทศรัสเซีย ประดิษฐ์เครื่งบินโดยสารความเร็วเหนือเสียง ที่เรียกว่า ตู-144
  ปี พ.ศ.  2512 ประเทศอังกฤษและฝรั่เศส เริ่มทดลองเครื่องบินโดยสารความเร็วเหนือเสียงแบบคองคอร์ด
การพํฒนาใช้เงินกว่า 34,000ล้านเหรียญสหรัฐ เริ่มใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518 โดยสารการบินแอร์ฟรานซ์และ บริติชแอร์เวย์
   ในปีเดียวกัน เครื่องบินโดยสารขนาดใหญ่ โบอิ้ง 747 ลำตัวยาวทั้งสิ้น  70.51 เมตร ช่วงปีกกว้าง 59.64 เมตร
น้ำหนักบินสูงสุด 322 ตัน ใช้นำมัน 186,247 ลิตร สำหรับพิสัยบิน 9,140 กิโลเมตร  ได้เข้ามามีส่วนในการบริการทางด้านอากาศ  เริ่มเที่ยวบินแรกเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2512
  ในปี พ.ศ. แอร์บัสตั้งเป้าจะนำเครื่องบิน เอ 380 บรรจุผู้โดยสารได้ 555 ที่นั่ง ออกให้บริการ เอ 380 มีความความเร็ว 2 มัก
( สองเท่าของความเร็วเสียง ) แล้วยังสามารถลดคลื่นโซนิคบูมได้ลงถึงระดับไม่มีเสียง  สามารถบินได้ไกลถึง
2 เท่าของเครื่องบิน คองคอร์ด ทั้งยังลดเชื้อเพลิงได้ร้อยละ 75ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น